Про впорядкування орендних відносин

Р І Ш Е Н Н Я

від 19.03.2015 року № 30 - 34/2015

Волочиськ

Про впорядкування орендних відносин 

З метою ефективного використання майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, відповідно до Законів України "Про оренду державного та комунального майна", «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 4 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

    В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити в новій редакції:

1.1. Положення про порядок передачі в оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району (додаток 1);

1.2. Ставки орендної плати за використання  майна  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району (додаток 2).

1.3. Типовий договір оренди майна спільної власності територіальних  громад сіл, селищ, міста Волочиського району (додаток 3).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення девятнадцятої сесії Волочиської районної ради від 13 серпня 2009 року № 14-19/2009 «Про впорядкування орендних відносин».

  1. Керівникам установ, підприємств, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює районна рада: 
  • передачу в оренду майна проводити у порядку, встановленому цим  рішенням та додатками до нього;
  • щомісячно до 5 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим, подавати до районної ради інформацію  про надходження і використання орендної плати та проводити відповідні відрахування до районного бюджету.
  1. Рекомендувати фінансовому управлінню Волочиської райдержадміністрації  щомісячно до 5 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим, подавати до районної ради інформацію про надходження до районного бюджету відповідних  орендних платежів.
  2. Загальному відділу районної ради довести зміст даного рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю  (голова комісії Саланський А.М.). 

 

 

Заступник голови ради                                                       С.Пазюк