Про внесення змін до Статуту Волочиської центральної районної лікарні

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.09.2016 року № 7-8/2016

м.  Волочиськ

Про внесення змін до Статуту

Волочиської центральної районної лікарні

Розглянувши лист головного лікаря Волочиської центральної районної  лікарні (далі ЦРЛ) №209  від 08.09.2016року, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, керуючись п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до Статуту Волочиської центральної районної лікарні:

1.1 Розділ 3 «Предмет та мета діяльності закладу» доповнити новим пунктом:

«3.3.4 ЦРЛ є неприбутковою організацією і не має наметі одержання прибутку»;

1.2 Пункт 4.4 розділ 4 «Майно ЦРЛ» доповнити новим абзацом:

«Одержані доходи (прибуток) не можуть розподілятися серед засновників (учасників) членів такої організації, працівників  (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального  внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб»;

1.3 Пункт 12.2 розділ 12 «Ліквідація та організація ЦРЛ» доповнити новим абзацом:

«Кошти та майно, які залишилися після задоволення  вимог кредиторів, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету (у результаті її ліквдації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)».

  1. Уповноважити головного лікаря Волочиської ЦРЛ Чубара В.М. провести всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту.

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Габак М.Д.) та з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями (голова Горобець М.В.).

 

Голова ради                                                    С.Пазюк