Про врегулювання конфлікту інтересів

Р І Ш Е Н Н Я

від 26.05.2016 року № 13 - 6/2016

м.  Волочиськ

Про  врегулювання конфлікту інтересів

Розглянувши повідомлення начальника Волочиського госпрозрахункового комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро від 14 квітня 2016 року № 7, відповідно до статей 28, 29, 32, 33 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Запровадити зовнішній контроль за здійсненням службових повноважень начальника Волочиського госпрозрахункового комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Дейнекою Ольгою Іванівною у формі перевірки змісту наказів, що видаються нею з метою врегулювання конфлікту інтересів, який може виникнути в зв’язку з роботою його близьких осіб.

  2. Особою, яка проводитиме перевірки змісту наказів, що видаються начальником Волочиського госпрозрахункового комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Дейнекою О. І., визначити Король Тетяну Олександрівну, начальника  юридичного відділу районної ради.

  3. В зв’язку з вище викладеним зобов’язати начальника юридичного відділу Король Т.О.:
  •   проводити по закінченню календарного місяця перевірку змісту наказів, що видаються начальником Волочиського госпрозрахункового комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Дейнекою О. І. з метою врегулювання конфлікту інтересів, який може виникнути в зв’язку з роботою його близьких осіб.
  • щомісячно до 10 числа подавати голові Волочиської районної ради письмовий звіт про результати перевірки змісту наказів, що видаються начальником Волочиського комунального госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Дейнекою О. І.;
  • негайно повідомляти голову Волочиської районної ради про факти порушень ЗУ «Про запобігання корупції», які стосуються конфлікту інтересів, виявлені в ході перевірки.
  1. Начальнику Волочиського госпрозрахункового комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Дейнеці О. І.:

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- переглянути обсяг службових повноважень з метою врегулювання даного конфлікту інтересів.

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

Голова ради                                                С.Пазюк