Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції районної газети «Зоря», співзасновником якої є Волочиська районна рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

від 26.05.2016 року № 15- 6/2016

м.  Волочиськ

Про реформування друкованого засобу масової

інформації та редакції районної газети «Зоря»,

співзасновником якої є Волочиська районна рада

Хмельницької області

Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції районної газети «Зоря» стосовно способу реформування, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, районна рада

ВИРІШИЛА: 

1. Розпочати процедуру виходу зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети «Зоря» та редакції районної газети «Зоря» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з 01.01.2017 року.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника (складу співзасновників) та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та вимог цивільного законодавства  України у суб'єкт господарювання. 

4. Виконання функцій комісії з перетворення  редакції районної газети «Зоря» покласти на редактора Вікарука Юрія Петровича. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації, які підлягають реформуванню на другому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України з 1 січня 2017 року.

5. Редактору редакції районної газети «Зоря» Вікаруку Юрію Петровичу:

5.1. Забезпечити проведення інвентаризації майна, документації та архівних матеріалів.

5.2. Направити клопотання та перелік майна Державному комітету телебачення і радіомовлення України для включення до зведеного переліку об’єктів, які підлягають реформуванню на другому етапі.

5.3. З 1 січня 2017 року розпочати процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

5.4. У встановлений законодавством термін повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня розпочинання процедури реорганізації.

5.5. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, місто Волочиськ, вулиця Слави, будинок, 2.

5.5. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації редакції районної газети «Зоря».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

7. Опублікувати дане рішення у місячний строк з дня його прийняття у районній газеті «Зоря».

 

Голова ради                                            С.Пазюк