Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, се

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року № 14-5/2016

м.  Волочиськ

Про затвердження  Порядку і нормативу

відрахування частини чистого прибутку

(доходу)  підприємств, установ, організацій,

що перебувають у спільній власності

територіальних громад сіл, селищ, міста

Волочиського району, управління якими

здійснює Волочиська районна рада,

до  районного бюджету у 2016 році

Відповідно до ч. 2 ст. 43,  ч. 4  ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку  (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює Волочиська районна рада,  до  районного бюджету у 2016 році (додається).
  2. Юридичному відділу районної ради довести зміст даного рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району.
  3. Загальному відділу районної ради забезпечити публікацію даного рішення у Волочиській районній газеті «Зоря».
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Партика О.Г.).

 

Голова ради                                                С.Пазюк