Про внесення змін до Регламенту Волочиської районної ради сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року № 1-5/2016

м.  Волочиськ

 

Про  внесення  змін до Регламенту Волочиської районної ради сьомого скликання

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», керуючись статтею 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та за погодженням із постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести  до Регламенту Волочиської районної ради сьомого скликання (далі Регламент), затвердженого рішенням районної ради від 24 листопада 2015 року № 1-2/2015 такі зміни:

1.1 Статтю 42 Регламенту викласти в новій редакції:

«Функції секретаріату здійснюються за рішенням ради виконавчим апаратом ради.

Секретаріат контролює реєстрацію депутатів і запрошених перед початком роботи сесії і далі у разі потреби; реєструє подання з проханням про виступ в порядку їх надходження, формує списки депутатів та запрошених, які бажають виступити, і передає їх головуючому на сесії; реєструє проекти документів, заяви, повідомлення, пропозиції та прохання депутатів, постійних комісій, які надійшли в ході засідання, та розповсюджує їх як офіційні документи сесії, веде облік виступаючих на сесії; контролює  роботу технічних засобів для запису виступів на електромагнітні носії.

Перед відкриттям кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів на підставі пред’явлення посвідчення депутата ради шляхом особистого підпису у реєстраційній відомості.

Після внесення депутатом власного підпису до реєстраційної відомості депутатів йому видається відомість результатів поіменного голосування

Дані реєстрації є підставою для відкриття пленарного засідання сесії ради.

Головуючий інформує раду про кількість присутніх на пленарному засіданні депутатів та кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

За пропозицією головуючого може проводитись перереєстрація депутатів у ході проведення пленарного засідання ради шляхом особистого підпису у реєстраційній відомості

В разі неприбуття депутата на сесію районної ради, голова лічильної комісії або уповноважений член лічильної комісії, власноруч вносить у відомість результатів поіменного голосування прізвище, ім’я та по батькові депутата, який відсутній; в графі «НЕ ВЗЯВ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ» ставить відповідну позначку (T або R) навпроти кожного проекту рішення. Після цього голова лічильної комісії чи уповноважений член лічильної комісії, який вносив записи у відомість результатів поіменного голосування ставить особистий підпис на останній сторінці відомості.»

1.2 Скасувати абзац третій статті 43 Регламенту.

1.3 Статтю 48 Регламенту доповнити абзацами такого змісту:

«Відкрите поіменне голосування проводиться депутатами шляхом підняття вверх руки чи посвідчення із одночасним особистим внесенням до відомості результатів поіменного  голосування  (за формою що додається) позначки T або R у відповідну графу «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ», «НЕ ВЗЯВ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» та проставленням особистого підпису  у графі «Підпис» навпроти проекту рішення, яке було поставлено на голосування.

Внесення депутатом позначки до відомості результатів поіменного голосування здійснюється при поставленні на голосування відповідного проекту рішення для прийняття його в цілому з урахування прийнятих зауважень, пропозицій та поправок.

Голосування з приводу зауважень, пропозицій та поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні районної ради під час обговорення проекту рішення, відбувається шляхом підняття вверх руки чи посвідчення без внесення жодних позначок до відомості результатів поіменного голосування.

Результати голосування з приводу зауважень, пропозицій та поправок до проекту рішення оголошуються головою лічильної комісії або уповноваженим на те членом комісії.

Після завершення пленарного засідання відомість результатів поіменного голосування підписується депутатом ради та надається лічильній комісії.

Підрахунок голосів здійснює обрана лічильна комісія.

Відомість результатів поіменного голосування до якої були внесені сторонні записи, позначки або яка була зіпсована депутатом в інший спосіб, ретельно оглядається та вивчається лічильною комісією, яка в результаті приймає відповідне рішення щодо врахування чи не врахування результатів голосування даного депутата

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями.

 

Голова ради                                                           С.Пазюк