Про районний конкурс «Майбутнє країни - у мріях дитини»

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року № 12-5/2016

м.  Волочиськ

Про районний конкурс

«Майбутнє країни - у мріях дитини»

З метою підвищення рівня знань підлітків у сфері публічного управління, підвищення інтересу школярів та студентів до розвитку локальної демократії в Україні, ознайомлення їх з проблематикою та практичними аспектами діяльності рад та їх виконавчих органів, виховання патріотизму та поваги до держави, а також популяризації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про районний конкурс  «Майбутнє країни - у мріях дитини». (Додаток 1).

2. Утворити Журі для проведення районного конкурсу «Майбутнє країни - у мріях дитини» (далі – Журі). Доручити голові районної ради затвердити персональний склад Журі.

3. Журі в своїй діяльності керуватися Положенням про районний конкурс «Майбутнє країни-у мріях дитини».

4. Виконавчому апарату районної ради здійснити оприлюднення Положення про районний конкурс «Майбутнє країни-у мріях дитини» в районній газеті «Зоря»  та на офіційному сайті Волочиської районної ради в мережі Інтернет

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями (голова Сутий С.В.) та з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Габак М.Д.)

 

Голова ради                                           С.Пазюк