Про комплексну програму «Піклування» Волочиського району на 2016-2020 роки

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року № 21-5/2016

м.  Волочиськ

Про комплексну програму «Піклування»

Волочиського  району на 2016-2020 роки

З метою покращення   вирішення невідкладних завдань організаційного, матеріально-побутового, медичного, торговельного та культурного обслуговування пенсіонерів, інвалідів та інших  малозабезпечених верств Волочиського району, в відповідності  до  Законів України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальні послуги», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», та інших законодавчих актів України, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити комплексну програму «Піклування»  на 2016-2020  роки    (додається).

2.Управлінню соціального захисту населення, іншим структурним     підрозділам районної державної адміністрації,  підприємствам, організаціям,  установам забезпечити виконання заходів передбачених Програмою.

3. Районній державній адміністрації, її структурним підрозділам, до компетенції яких входить виконання заходів комплексної програми «Піклування»  забезпечити щорічний звіт про стан виконання даної програми.

4.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення

праці та соціального захисту населення .

 

Голова ради                                                             С.Пазюк