Про впорядкування орендних відносин

УКРАЇНА

ВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

площа Центральна, 1, Будинок рад, м. Волочиськ, 31200,

тел.: 4-14-45, факс: 3-60-55, е-mail: volorada@ukr.net

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

14.07.2020 року                              Волочиськ                                   № 12-47/2020

 

Про впорядкування орендних відносин 

 

З метою ефективного використання майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, відповідно до Законів України "Про оренду державного та комунального майна", «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 4 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

   

 ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити в новій редакції:

1.1. Положення про порядок передачі в оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району (далі Положення) (додаток 1);

1.2. Ставки орендної плати за використання  майна  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району (додаток 2).

1.3. Типовий договір оренди майна спільної власності територіальних  громад сіл, селищ, міста Волочиського району (додаток 3).

2. Керівникам установ, підприємств, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює районна рада: 

  • передачу в оренду майна проводити у порядку, встановленому цим  рішенням та додатками до нього;
  • договора оренди майна укладені до набрання чинності Законом України «Про оренду державного та комунального майна» зберігають чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вини були укладені.
  • договора, термін дії яких припиняється до 01 липня 2020 року можуть бути продовжені на умовах законодавства, яке діяло до прийняття даного Положення.
  • орендодавцям протягом 24 місяців з дня введення в дію Закону України «Про оренду державного та комунального майна» опублікувати в електронній  торговій системі (далі ЕТС) договора оренди, чинні на дату ведення в дію Закону, в порядку визначеному Положенням.
  • зміст  розділів 3, 4, 9 Положення (в частині роботи ЕТС), які стосуються внесення (включення) та опублікування інформації в ЕТС, подання заяв, у тому числі заяв на оренду в ЕТС, опублікування в ЕТС Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди вводяться в дію з 1 жовтня 2020 року.
  • щомісячно до 5 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим, подавати до районної ради інформацію  про надходження і використання орендної плати та проводити відповідні відрахування до районного бюджету.

3. Рекомендувати фінансовому управлінню Волочиської райдержадміністрації  щомісячно до 5 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим, подавати до районної ради інформацію про надходження до районного бюджету відповідних  орендних платежів.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 34 сесії Волочиської районної ради від від 19.03.2015 року № 30 - 34/2015 «Про впорядкування орендних відносин».

5. Довести зміст даного рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (Партика О.Г.)

 

 

Голова ради                                                        Сергій ПАЗЮК