Про районний бюджет на 2020 рік

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2019 року                              Волочиськ                                    № 8-43/2019

 

Про районний бюджет на 2020 рік

 

         Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини 1 статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Визначити на 2020 рік:

-   доходи районного бюджету у сумі 35 869 535 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 35 688 535 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 181 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-   видатки районного бюджету у сумі 35 869 535 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 35 680 970 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету 188 565 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

-   профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 7 565 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-   дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі  7 565 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-   оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету у розмірі 338 000 гривень, що становить 0,9 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2.   Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.   Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

3.1.     Дозволити районній державній адміністрації, відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України при надходженні в міжсесійний період трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету, з бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських рад (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в районному бюджеті на 2020 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету, місцевими бюджетами:

- щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням районної ради;

- щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

 Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до районного бюджету на 2020 рік.

3.2. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації здійснювати розподіл (перерозподіл)  між кодами  програмної класифікації видатків на надання пільг, субсидій та виплати допомоги населенню, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, з наступним інформуванням районної ради, та при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період коштів на видатки з пільг, субсидій та допомоги населенню, що фінансується за рахунок субвенцій з державного бюджету, понад обсяги (менше обсягів), врахованих в районному бюджеті на 2020 рік, збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму коштів, одержаних з державного бюджету та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків з наступним інформуванням районної ради.

- щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням районної  ради;

- щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності районної ради.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до районного бюджету на 2020 рік.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об`єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об`єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.   Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7.   Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені ст. 15 та  пунктом 10 частини 1 ст. 71 Бюджетного кодексу України.

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та повернення кредитів, наданих з районного бюджету у минулих роках.

8.   Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату(код 2120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2730);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620).

9.   Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду з наступним інформуванням районної ради, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету та рекомендувати сільським радам:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного законодавства;

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6) забезпечити збільшення власних надходжень районних комунальних некомерційних підприємств (охорона здоров’я) та інших установ плати за надане в оренду майно, від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства, грошових надходжень від благодійних і страхових компаній, тощо, не менше ніж на 20 відсотків до очікуваного їх надходження у 2019 році.

12. Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації в процесі виконання районного бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною  класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюються за рішенням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

13. Якщо після прийняття районною радою рішення про районний бюджет на 2020 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється з рішенням районної державної адміністрації, погодженим з  постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

14. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, управлінню фінансів районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Рішення підлягає оприлюдненню відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,  бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

 

 

Голова ради                                                                                 Сергій ПАЗЮК