Про організацію ведення самостійного бухгалтерського обліку в опорному навчальному закладі "Купільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волочиської районної ради Хмельницької області"

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.07.2019 року                              Волочиськ                   № 20-39/2019

 

                           

Про організацію ведення самостійного

бухгалтерського обліку  в опорному

навчальному закладі  «Купільська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Волочиської районної ради

Хмельницької області

 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, запровадження фінансової самостійності опорного навчального закладу

«Купільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», своєчасного здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради,  районна рада

ВИРІШИЛА:

            1. Організувати самостійне ведення бухгалтерського обліку з 01 вересня 2019 року в опорному навчальному закладі «Купільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волочиської районної ради Хмельницької області».

            2.   Ввести до штатного розпису опорного навчального закладу  штатні одиниці бухгалтерів  (2 шт.)  для організації самостійного ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства та в межах кошторисних призначень на 2019 рік.
            3. Затвердити штатний розпис опорного навчального закладу «Купільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волочиської районної ради Хмельницької області» (Додається).

          4. Сектору освіти районної державної адміністрації (Атаманчук Т.Ф.) :

          4.1. Передати по акту приймання – передачі основні засоби, обліково-бухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності (за наявності), необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, від централізованої бухгалтерії сектору освіти в опорний навчальний заклад.
            4.2. Привести внутрішні акти ( накази, положення, посадові інструкції) з питань ведення бухгалтерського обліку у відповідність до вимог цього рішення.
            4.3. Здійснити ліквідацію централізованої бухгалтерії сектору освіти райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.
            4.4.  Забезпечити  опорний заклад  відповідною технікою та програмним забезпеченням для організації ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства.
            4.5.  Провести до 15 серпня 2019 року коригування кошторисів сектору освіти та навчальних закладів для забезпечення виконання даного рішення.

           5. Керівнику опорного навчального закладу – Райтаровському Г.В.:
           5.1. Забезпечити відкриття рахунків у відповідних територіальних органах державної  казначейської служби України.

           5.2. Здійснити відповідні кадрові призначення на посади бухгалтерів.

           5.3. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року  № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» та інших нормативно-правових актів.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення і з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

 

 

          Голова ради                                                            С.Пазюк