Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва Волочиського району на 2019-2020 роки

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2018 року                  Волочиськ                   № 5-35/2018        

Про  Програму розвитку малого і середнього

підприємництва Волочиського району

на 2019-2020 роки

         Відповідно до п.16 ст.43  Закону України  "Про місцеве самоврядування  в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити  Програму розвитку малого і середнього підприємництва Волочиського району на 2019-2020 роки (додається).
  2. Рекомендувати об’єднаним територіальним громадам, сільським радам на підвідомчих територіях :
    1. Сприяти розвитку малого та середнього підприємництва, засновувати нові суб’єкти господарювання  з метою створення нових робочих місць.
    2. Вирішувати питання розміщення нових виробництв, об’єктів побутового обслуговування населення, елементів ринкової інфраструктури.
    3. Розвивати діючі та створювати нові комунальні підприємства по вирощуванню сільськогосподарської сировини, виробництву продуктів харчування, надання послуг населенню.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Партика О.Г.).

Голова ради                                                С.Пазюк