Про внесення змін до Статуту Волочиської центральної районної лікарні та затвердження його у новій редакції

Р І Ш Е Н Н Я

15.11.2018 року                      Волочиськ                    № 11-33/2018        

Про внесення змін до Статуту

Волочиської центральної районної лікарні

та затвердження його у новій редакції

       Розглянувши лист головного лікаря Волочиської центральної районної лікарні (далі ЦРЛ) від 20.08.2018 року №661, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до розділу 3 Статуту Волочиської центральної районної лікарні «Предмет та мета діяльності закладу», а саме:

1.1. пункт 3.1. викласти у новій редакції:

«3.1. Метою діяльності ЦРЛ є надання цілодобово вторинної спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги, консультативної та діагностичної спеціалізованої медичної допомоги, всіх видів медичної практики відповідно до ліцензії та вимог нормативно-правових актів»;

1.2. пункт 3.2.1. викласти у новій редакції:

«3.2.1. Надання цілодобово спеціалізованої стаціонарної невідкладної медичної допомоги, консультативно-діагностичної та амбулаторної допомоги населенню міста та району та інших громадян»;

1.3. пункт 3.2.2. викласти у новій редакції:

«3.2.2. Взаємодія з медичними закладами, немедичними підприємствами, організаціями з питань організації та проведення стаціонарної медичної допомоги населенню міста та району, інших громадян, в тому числі при надзвичайних ситуаціях та надання методичної допомоги»;

1.4. пункт 3.2.3. викласти у новій редакції:

«3.2.3. Диспансеризація відповідних категорій населення, відбір громадян, які потребують динамічного нагляду за станом їх здоров’я, забезпечення їх кваліфікованим лікуванням залежно від захворювання, виконання необхідних заходів лікування»;

1.5. пункт 3.2.10. викласти у новій редакції:

«3.2.10. Своєчасна планова госпіталізація на стаціонарне лікування хворих попереднім їх обстеженням в умовах консультативно-діагностичного центру (КДЦ) за місцем проживання та хворих громадян з ургентною патологією незалежно від реєстрації їх місця проживання»;

1.6. пункт 3.2.14. викласти у новій редакції:

«3.2.14. Своєчасне й широке втілення в практику роботи закладу та підвідомчих підрозділів сучасних державних та світових досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи та наукової організації діяльності»;

1.7. пункт 3.3.3. викласти у новій редакції:

«3.3.3. У своїй діяльності співпрацює з фондами, науковими, медичними закладами, лікувально-профілактичними закладами та іншими організаціями, підприємствами і установами всіх форм власності, громадянами».

2. Затвердити Статут Волочиської ЦРЛ в новій редакції.

3. Уповноважити головного лікаря Волочиської ЦРЛ Чубара В.М. провести всі необхідні дії щодо підписання та державної реєстрації Статуту Волочиської ЦРЛ у новій редакції.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення та з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями.

Голова ради                                                      С.Пазюк