Про Програму забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади на 2018-2019 роки

Р І Ш Е Н Н Я

15.11.2018 року                    Волочиськ                     № 5-33/2018        

Про Програму забезпечення відкритості

та прозорості діяльності органів виконавчої

влади на 2018-2019 роки

Розглянувши подання голови Волочиської районної державної адміністрації Сергійчука В.М. та керуючись п.16 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму забезпечення відкритості та прозорості

діяльності органів виконавчої влади на 2018-2019 роки (далі - Програма, додається).

  1. Рекомендувати районній державній адміністрації:
  • щорічно інформувати районну раду про хід виконання Програми;
  • доручити відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань і заходів Програми.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

голови районної ради Сутого С.В. та постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

Голова ради                                                    С.Пазюк

 

Програма забезпечення відкритості та прозорості діяльності

органів виконавчої влади на 2018-2019 роки.

І. Загальна частина

З метою забезпечення прозорої та ефективної діяльності органів виконавчої влади, фінансової децентралізації, підвищення рівня фінансування власних та делегованих повноважень адміністративно-територіальних утворень започатковано впровадити ряд реформ у всіх галузях та сферах діяльності.

На райдержадміністрацію та її структурні підрозділи покладено багато завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів.

Програму забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади на 2018-2019 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», інших законів України та підзаконних актів для вирішення питань із впровадження реформ, проблем розвитку району, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для координування діяльності місцевих органів влади.

Завданнями Програми є  розвиток успішного громадянського суспільства та доступ людей до інформації і можливість участі у прийнятті рішень та оперативному отриманні кваліфікованої консультації. Цьому сприяє широке застосування інформаційних технологій.

Прозорість та публічність інформації надає можливість для контролю за цільовим витрачанням фінансових ресурсів, підвищує довіру населення і громадянських інститутів до влади, що створює передумови для суспільної згоди. Відповідно, підвищується відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів, за впровадженням реформ, оскільки посилюється можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих рішень, їх втіленням у життя.

Нинішній стан економічного розвитку держави в умовах здійснення реформ у всіх сферах діяльності потребує впровадження в життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та відповідно, дієвий, оперативний, ефективний його супровід.

Зросла також потреба у проведенні роз’яснювальних заходів з питань впровадження реформ, змін до законодавства з охопленням широкої аудиторії, як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ так і громадян.

ІІ. Мета програми

Метою Програми є: забезпечення потреб населення району в інформаційній продукції стосовно життєдіяльності району, області, України, забезпечення широкого висвітлення засобами масової інформації подій в світі, державі, області, районі; інформування населення про діяльність вищих посадових осіб держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також налагодження прозорості, зворотного зв’язку у співпраці районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, служб з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Виконання Програми дозолить забезпечити підвищення повноти, оперативності та своєчасності інформування населення району про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району і країни.

IIІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Підстава для розроблення Програми: забезпечення розширення інформаційного поля, як найбільш важливого консолідуючого фактору суспільно-політичного життя району, області, України; висвітлення прозорості діяльності органів виконавчої влади; впровадження реформ, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині розробки і виконання програм розвитку району, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району та надання їм і органам місцевого самоврядування консультацій, аналітичних, інформаційних, звітних та інших матеріалів.

Програма фінансується в межах затверджених коштів в районному бюджеті на плановий рік та термін дії програми.

Виконавцями програми є районна державна адміністрація та її структурні підрозділи.                     

IV. Завдання і заходи Програми

  1. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності місцевих органів влади в частині впровадження державних реформ на місцевому рівні.

Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

2018-2019 роки

  1. Оприлюднення прозорої інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів при закупівлі товарів, робіт, послуг у системі допорогових електронних державних закупівель.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

2018-2019 роки

  1. Інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку району шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації.

                                                           Структурні підрозділи райдержадміністрації

2018-2019 роки

                                                                                     

V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

активізувати участь громадськості в запланованих реформах, формуванні та реалізації державної   політики в районі;

покращити інформованість жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади;

надати доступ до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності;

підвищити відповідальність органів виконавчої влади за ефективністю витрачання бюджетних коштів;

забезпечити відображення прозорої інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг в системі допорогових електронних держзакупівель, посилить можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих управлінських рішень та втіленням їх у життя.

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку до Програми.

Керівник апарату адміністрації              О.НАГОДЗИНА                                                                                                                                          

                                                                                                                                              Додаток до  Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення відкритості та прозорості

діяльності органів виконавчої влади на 2018-2019 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

2018

2019

Інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку району шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації.

Укладання угоди та формування замовлень на висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації

2018-2019 роки

Районна державна адміністрація та її структурні підрозділи

Районний бюджет

 

30,0

50,0

              

Керівник апарату  адміністрації               О.НАГОДЗИНА