Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, се

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.02.2018 року № 18-25/2018

м.  Волочиськ

Про затвердження  Порядку і нормативу

відрахування частини чистого прибутку

(доходу)  підприємств, установ, організацій,

що перебувають у спільній власності

територіальних громад сіл, селищ, міста

Волочиського району, управління якими

здійснює Волочиська районна рада,

до  районного бюджету у 2018 році

Відповідно до ч. 2 ст. 43,  ч. 12 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку  (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює Волочиська районна рада,  до  районного бюджету у 2018 році (додається).
  2. Юридичному відділу районної ради довести зміст даного рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району.
  3. Загальному відділу районної ради забезпечити публікацію даного рішення у ПП «Редакція газети «Зоря».
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Партика О.Г.).

 

 

Голова ради                                            С.Пазюк