Про внесення змін до Регламенту Волочиської районної ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.02.2018 року № 19-25/2018

м.  Волочиськ

Про внесення змін до Регламенту

Волочиської районної ради

VII скликання

У зв’язку з внесенням змін до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою приведення нормативних актів районної ради у відповідність із чинним законодавством, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Регламенту Волочиської районної ради VІІ скликання доповнивши ст. 44 наступним змістом:

«Районна рада здійснює повноваження у сфері регуляторної діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Повноваження щодо здійснення регуляторної діяльності покладаються на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (далі – відповідальна постійна комісія).

Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження. 

Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу готується на підставі методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, і підписується розробником даного проекту регуляторного акту. 

Кожен проект регуляторного акту оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об`єднань.

Про оприлюднення проекту регуляторного акту та його аналізу у ПП «Редакція газети «Зоря» публікується повідомлення, яке повинно містити:

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту (у ПП «Редакція газети «Зоря» та/або на веб-сторінці районної ради);

- поштову та електронну адресу розробника проекту, до якого надсилаються зауваження та пропозиції;

- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, а також спосіб надання фізичними і юридичними особами зауважень та пропозицій.

Проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом оприлюднюється у ПП «Редакція газети «Зоря» та/або у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється розробником проекту і не може бути меншим ніж 1 місяць та більшим ніж 3 місяці.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу підлягають обов`язковому розгляду розробником регуляторного акту. За результатами цього розгляду розробник повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх відхиляє, про що повідомляє ініціатора. 

 Кожен проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом, що внесений на розгляд районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Порядок та строки підготовки висновків щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту здійснюється у відповідності до положень цього регламенту щодо надання постійними комісіями висновків з питань, які належать до їх відання.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту в районній раді (далі – головна постійна комісія). 

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

Регуляторні акти офіційно оприлюднюються у ПП «Редакція газети «Зоря» та/або на веб-сторінці районної ради не пізніше як у 10-денний строк після їх прийняття.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, здійснюється районною державною адміністрацією.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту не пізніше наступного робочого дня з моменту оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії районної ради. 

У разі наявності підстав, передбачених статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» районна рада може прийняти рішення про зупинення дії регуляторного акту про скасування чи необхідність залишення цього регуляторного акту без змін.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями (Горобець М.В.). 

 

 

Голова ради                                              С.Пазюк