Про реорганізацію Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, шляхом перетворення в комунальне підприємство «Волочиський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.02.2018 року № 21-25/2018

м.  Волочиськ

Про реорганізацію Волочиського районного

центру первинної медико-санітарної допомоги, шляхом

перетворення в комунальне підприємство

«Волочиський центр первинної медико-санітарної допомоги»

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, розглянувши листа головного лікаря Волочиського РЦ ПМСД Коломійця А.М., відповідно до ст.ст. 59 та 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 104, 105, 108 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 року №2002-VIII, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Партика О.Г.). та з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Габак М.Д.), районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги в зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в комунальне підприємство «Волочиський центр первинної медико-санітарної допомоги» з ознакою некомерційного.

2. Створити комісію з реорганізації Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та затвердити її склад, згідно з додатком.

3. Встановити строк для заявлення кредиторських вимог, два місяці з дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію шляхом перетворення,  відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Комісії з реорганізації Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:

4.1. повідомити працівників Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги про реорганізацією закладу, шляхом перетворення в комунальне підприємство «Волочиський центр первинної медико-санітарної допомоги». Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;

4.2. провести інвентаризацію майна Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги.

4.3 підготовити та подати Волочиській районній раді на затвердження передавальний акт.

4.4 здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов'язані з припиненням діяльності та реєстрацією юридичної особи.

5. Головному лікарю Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Коломійцю А.М. розробити та подати на затвердження районній раді Статут комунального підприємства «Волочиський центр первинної медико-санітарної допомоги».

6. Визнати, що комунальне підприємство «Волочиський центр первинної медико-санітарної допомоги» є правонаступником майна, прав та обов'язків Волочиського районного центру первинної медико-санітарної допомоги.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Партика О.Г.). та з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Габак М.Д.).

 

Голова ради                                               С.Пазюк