Аналіз регуляторного впливу проектів

 

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного акта:  проект рішення Волочиської районної ради «Про внесення змін до рішення сесії районної ради №30-34/2015 від 19.03.2015 року « Про впорядкування орендних відносин»  з додатком.

Регуляторний орган: Волочиська районна рада

Розробник документа: виконавчий апарат Волочиської районної ради

Контактний телефон: 3-60-09; 3-60-55

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі аналіз) розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою КМУ від 11 березня 2004 року  №308.

1.    Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання.

Необхідність прийняття запропонованого акта полягає у тому, що необхідно  внести зміни до рішення районної ради №30-34/2015 від 19.03.2015 року  виклавши додаток 2 « Ставки орендної плати за використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району» в новій редакції.

2.    Визначення мети  нормативного  регулювання. 

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні здачі в оренду приміщень.

Цей регуляторний акт приймається з метою:

а) встановлення ставок орендної плати для всіх об’єктів господарювання незалежно від форми власності;

б) ефективного використання комунального майна та здійснення  контролю.

3.    Заходи розв'язання  проблеми. 

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради  «Про внесення змін до рішення сесії районної ради №30-34/2015 від 19.03.2015 року « Про впорядкування орендних відносин»  з додатком.

Інформаційні заходи:

-          рішення районної ради із додатком має бути опубліковане  на сайті районної ради (виконавець -  відділ забезпечення діяльності районної ради);

-          рішення районної ради із додатком  має бути доведене до відома всіх керівників установ, підприємств, організацій, що перебувають в управлінні Волочиської районної ради (виконавець - відділ  забезпечення діяльності районної ради);

Організаційні заходи:

-          здійснювати контроль за  дотриманням встановленого порядку щодо використання ставок орендної плати (виконавець  -  відділ забезпечення діяльності районної ради);

-  здійснювати контроль  за своєчасним надходженням  коштів від оренди до районного бюджету (виконавець -  відділ забезпечення діяльності районної ради);

4.    Визначення альтернативних способів досягнення мети. 

Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні.

5.    Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття запропонованого проекту рішення.

Проект сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов'язаних з  наданням в оренду майна що перебуває  у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить  досягнення поставленої мети.

6.    Визначення очікуваних результатів прийняття проекту. 

В результаті прийняття зазначеного Проекту очікується досягнення  мети, поставленої у п. 2 цього Аналізу. 

7.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта один рік. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

8.    Визначення показників результативності проекту. 

Показниками результативності запропонованого проекту є дані, які отримуються шляхом здійснення контролю за ефективним використанням майна.

9.    Визначення заходів відстеження результативності проекту. 

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись Волочиською РДА  за результатами аналізу інформації від  підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад Волочиського району,  про стан майна, ефективність його використання та про фактичні надходження до районного бюджету  від здачі в оренду майна  що перебуває у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада.

Відстеження  результативності регуляторного акту має проводитися  раз на рік у формі аналітичної довідки.

Зауваження та пропозиції до проекту  приймаються  в письмовій формі протягом місяця з дня його опублікування   за адресою: 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, пл. Центральна, 1, Волочиська районна рада. т.  3-60-09; 3-60-55 .

 

Голова ради                                             С.Пазюк