Про внесення змін до рішення сесії районної ради

ПРОЄКТ

 

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення сесії

районної ради №29-25/2018 від 22.02.2018 року

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести в рішення сесії районної ради №29-25/2018 від 22.02.2018 року «Про врегулювання конфлікту інтересів» такі зміни:

п.2 даного рішення викласти в редакції:

«особою, яка проводитиме перевірки змісту наказів, що видаються начальником Волочиського госпрозрахункового комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро Дейнекою О.І., визначити Трачук Ольгу Петрівну.

п.3 даного рішення викласти у редакції:

«у зв’язку з вище викладеним зобов’язати Трачук Ольгу Петрівну (далі по тексту).

2. Вважати рішення сесії районної ради № 13-38/2019 від 28.05.2019 таким що втратило чинність.

  1. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті районної ради.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями (Горобець М.В.).

 

 

                   Голова ради                                                 С.Пазюк