Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста

                                                                                   

                                                                                     Проєкт

Р І Ш Е Н Н Я

 

«___» ___2020 року                              Волочиськ                            № _____       

 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 43,  ч. 12 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку  (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює Волочиська районна рада,  до  районного бюджету у 2020 році (додається).
  2. Відділу забезпечення діяльності районної ради :
  • довести зміст даного рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району;
  • забезпечити публікацію даного рішення на офіційному сайті районної ради.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Партика О.Г.).

 

 

Голова ради                                                                Сергій Пазюк

 

 

                                                                Додаток

до рішення сесії районної ради

№ _______ від _______2020 року

 

 

Порядок  і норматив  відрахування частини чистого прибутку

(доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада,

до  районного бюджету

 

1. Відповідно до  цього Порядку  та нормативу  підприємства, установи, організації, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада (далі - підприємства), здійснюють відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду  районного бюджету.

2. Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності звітного періоду у розмірі 10 %.

3. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до районного бюджету за відповідний період, визначається  виходячи із обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,  та розмірів відрахувань частини прибутку (доходу), зазначених у п. 2 цього Порядку.

4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається підприємствами самостійно та зазначається у Розрахунку чистого прибутку (доходу), який подається до територіальних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізує державну податкову та митну політику щоквартально.

5. Частина чистого прибутку (доходу), що  встановлюється відповідно до  п. 2  цього Порядку, зараховується  на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, які відкриті в органах Державного казначейства в строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

6. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) підприємства подають  до районної ради - органу, що здійснює управління об’єктами, що  перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району, а також відображають в Розрахунку чистого прибутку (доходу), який подається до територіальних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізує державну податкову та митну політику.

 

 

Голова ради                                      Сергій Пазюк