Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року КФК 0118600

  Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на      01.01.2018    року


 

 

     1.      0100000           Волочиська района рада Хмельницької області____
                 (КПКВК МБ)                                               (найменування головного розпорядника)
 

     2.       0110000          Волочиська района рада Хмельницької області____
                (КПКВК МБ)                                              (найменування відповідального виконавця)
 

     3.      0118600           0133      Організація та проведення державних та релігійних свят, пам’ятних та знаменних дат,участь району в обласних та всеукраїнських заходах

               (КПКВК МБ)           (КФКВК)1                                                                  (найменування бюджетної програми)


 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

( грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

402900

0

402900

399819

0

399819

-3081

0

-3081

 

 

 

 

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

 

( грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

 

 

Пояснення щодо причин

відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0118600

0133

Організація  та проведення державних та релігійних свят, пам’ятних та заменних дат, участь району в обласних та всеукраїнських заходах

242400

 

242400

242266

 

242266

-134

 

-134

Касові видатки менші від запланованих на суму  економії коштів по КЕКВ 2240

2

0118600

0133

0118600 - Забезпечення заходів належного приймання документів з особового складу ліквідованих  установ, організацій, підприємств різних форм власності та видача на їх підставі довідок соціально-правового та тематичного характеру

160500,00

 

160500,00

157553

 

157553

-2947

 

-2947

Касові видатки менші від запланованих на суму  економії по комунальних послугах та суму економії по нарахуваннях на заробітну плату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

( грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

0118600

Організація  та проведення державних та релігійних свят, пам’ятних та заменних дат, участь району в обласних та всеукраїнських заходах

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання – забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

           

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів

од.

 

розпорядження

 

130

 

130

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на проведення одного заходу

тис. грн..

 

розрахунок

 

1,9

 

1.9

 

 

 

 

Розбіжність між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутня

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання завдань програми

 

розрахунок

 

100

 

100

 

 

 

Розбіжність між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутня

2

0118600

Забезпечення заходів належного приймання документів з особового складу ліквідованих  установ, організацій, підприємств різних форм власності та видача на їх підставі довідок соціально-правового та тематичного характеру

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість щтатних одиниць

од

Штатний розпис

2

2

 

 

 

Розбіжність між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутня

 

 

Продукту

Од.

 

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих документів

од

Звітність

200

200

 

 

 

Кількість виданих довідок

 

звітність

600

1006

-406

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих документів на одного працівника

Од

Розрахунок

 

100

 

100

 

 

 

Кількість виданих довідок на одного працівника

Од

Розрахунок

300

 

503

 

-203

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Тис. грн..

Розрахунок

80,2

 

          78,8

 

-1.4

 

 

Розбіжність між запланованими та досягнутими результативними показниками виникла в зв’язку з економією витрат на утримання трудового архіву

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання завдань програми

 

розрахунок

 

100

 

100

 

 

 

Розбіжність між запланованими та досягнутими результативними показниками відсутня

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    ( грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Усього

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Волочиської районної  ради                                                                             __________          С.М. Пазюк     
                                                                                                                                                                                                           (підпис)                (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер районної ради                                                                               __________         Т.Н.Стручок
                                                                                                                                                                                                            (підпис)               (ініціали та прізвище)