Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року КФК 0110170

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на      01.01.2018    року


 

 

     1.      0100000           Волочиська района рада Хмельницької області____
                 (КПКВК МБ)                                               (найменування головного розпорядника)
 

     2.       0110000          Волочиська района рада Хмельницької області____
                (КПКВК МБ)                                              (найменування відповідального виконавця)
 

     3.      0110170           0111      Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

               (КПКВК МБ)           (КФКВК)1                                                                  (найменування бюджетної програми)


 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

( грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2271068

20000

2291068

2184382

20000

2204382

-86686

0,00

-86686

 

 

 

 

 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

 

( грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

 

 

Пояснення щодо причин

відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0110170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2271068

20000

2291068

2184382

20000

2204382

-86686

 

-86686

По загальному фонду касові видатки зменшено на суму відшкодування по комунальних послугах від орендарів адмінбудинку, економії по нарахуваннях на заробітну плату.

2

0110170

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

( грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

0110170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання – забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

           

 

 

1.1

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од.

 

Штатний розпис

 

16

 

16

 

 

 

 

Розбіжності між запланованими та досягнутими результативними показниками немає

1.2

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од

звітність

715

 

754

 

39

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

 

 

од

 

 

звітність

110

 

 

128

 

 

18

 

 

Розбіжності між запланованими та досягнутими результативними виникла в зв’язку з збільшенням кількості отриманих листів.

 

1.3

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од

 

розрахунок

45

 

47

 

2

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од

розрахунок

7

 

8

 

1

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн..

розрахунок

 

143,2

 

137,8

 

-5,4

 

 

Розбіжність між запланованими та досягнутими результативними показниками виникла в зв’язку з економією витрат на утримання виконавчого апарату.

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконаних завдань програми по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг

%

розрахунок

100

 

100

 

 

 

Відсоток виконаних завдань програми по кількості прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника

%

розрахунок

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    ( грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Усього

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Волочиської районної  ради                                                                             __________          С.М. Пазюк     
                                                                                                                                                                                                           (підпис)                (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер районної ради                                                                               __________         Т.Н.Стручок
                                                                                                                                                                                                            (підпис)               (ініціали та прізвище)