Розпорядження від 16.02.2018 року

                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 від “ 16” лютого 2018 року № 7 

м. Волочиськ

Про внесення змін до паспорту

бюджетної програм на 2018 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Волочиської районної ради  від 22.12.2017 року № 2-23/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Волочиської районної ради  від 15.02.2018 року №2-24/2018 « Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»,  керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України «Застосування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів  України від 26.08.2014 року № 836 та зареєстрованих у міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 зі змінами:

внести зміни до паспорту бюджетної програми по Волочиській районній раді, виклавши його у новій редакції, згідно додатка 1, за наступним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0110150

«Організаційне інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної і місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» (додаток 1)

 

 

 

                 Голова районної ради                                         С.М. Пазюк