Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 12.05.2016 року № 36

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12.05.2016 року № 36

м.Волочиськ

Про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади

                 З метою формування апарату районної ради, відповідно до ст.10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 264 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», керуючись ст.55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади (на час декретної відпустки основного працівника) начальника фінансово-господарського відділу районної ради.
 2. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком 1.
 3.  Конкурсній комісії:
  • подати для опублікування повідомлення про оголошення конкурсу на веб-сайт районної ради (Додаток 2).
  • забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантної посади протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу. 
 4. Затвердити перелік питань для проведення іспиту на знання:
 • Конституції України (додаток 3);
 • закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (додаток 4);
 • закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (додаток 5);
 • законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (додаток 6).

 

Голова ради                                               С.Пазюк

Додаток 1

до розпорядження голови районної ради

                                      від 12.05.2016 року № 36

Склад конкурсної комісії

Трачук Ольга Петрівна

- голова конкурсної комісії, керуючий справами районної ради

 

Степанюк Ірина Анатоліївна

- секретар конкурсної комісії, начальник загального відділу районної ради

 

Король Тетяна Олександрівна

- член комісії, начальник юридичного відділу районної ради

 

Голова ради                                                               С.Пазюк

 

Додаток 2

до розпорядження голови районної ради

                                      від 12.05.2016 року № 36

 

Районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади (на час декретної відпустки основного працівника) начальника фінансово-господарського відділу районної ради.

До участі в конкурсі запрошуються особи, які мають повну вищу освіту, стаж роботи не менше 5 років, вільно володіють державною мовою та програмним забезпеченнями.

До конкурсної комісії необхідно подати заяву до якої додаються: особова картка (форма П2-ДС) з додатками; копії документів про освіту, паспорта громадянина України, ідентифікаційного номера; декларацію про доходи; дві фотокартки (4 х 6см); виписка з трудової книжки.

Додаткову інформацію, щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надає  загальний відділ районної ради.

         Термін подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Адреса: 31200, м.Волочиськ, пл.Центральна,1, районна рада.

 

         Телефони для довідок: 4-13-79, 3-60-09, 4-12-21.

Голова ради                                                               С.Пазюк

Додаток 3

до розпорядження голови районної ради

                            від 12.05.2016 року № 36

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності уукраїнського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

Голова  ради                                                              С.Пазюк

Додаток 4

до розпорядження голови районної ради

                           від 12.05.2016 року № 36

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Особливості прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

15. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

16. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23,24).

 

Голова  ради                                                              С.Пазюк

Додаток 5

до розпорядження голови районної ради

                            від 12.05.2016 року № 36

 

III. Питання на перевірку знання Закону України  «Про засади запобігання та протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1)
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4)
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5)
4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7)
5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9)
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10)
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11)
8. Фінансовий контроль (стаття 12)
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14)
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15)
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18)
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20)
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21)
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22)
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25). 

Голова  ради                                                              С.Пазюк

               Додаток 6                                                                                                     

                                                                 до розпорядження головирайонної ради

                                        від 12.05.2016 року № 36

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знань законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень начальника

фінансово-господарського відділу районної ради

 

1.           Складові частини бюджету (Державний бюджет року, Бюджетний кодекс України).

2.           Принципи державних закупівель (стаття 2-1 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).

3.           Порядок нарахування та утримання внесків до фонду соціального страхування (Закон України від 02.03.2000 № 1533-III „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (із змінами), Закон України від 18.01.2001 № 2240-III „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами обумовленими народженням та похованням” (із змінами), Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами).

4.           Порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (Інструкція про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168).

5.           Порядок відшкодування витрат на відрядження (постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” (із змінами).

6.           Структура та принципи бюджетної системи України (Бюджетний Кодекс України, статті 5,7).

7.           Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів (наказ Міністерства праці України від 02.10.96 № 77).

8.           Умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268).

9.           Основні вимоги відносно виконання кошторису (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (із змінами).

10.       Облік основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64).

11.       Порядок складання проектів кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (із змінами).

12.       Здійснення видатків розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів (пункт 12 наказу Державного казначейства України від 25.04.2004 № 89 „Про затвердження порядку обслуговування державного бюджету за видатками”).

13.       Порядок розгляду та затвердження кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (із змінами).

14.       Бюджетна класифікація. Класифікація доходів та видатків бюджету (Бюджетний Кодекс України, статті 8, 9 ,10).

15.       Порядок нарахування та утримання податку з доходів фізичних осіб (Закон України від 22.05.2003 № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” (із змінами).

16.       Порядок складання документів для виплати готівки розпорядниками або отримувачам бюджетних коштів (пункт 13 наказу Державного казначейства України від 25.04.2004 № 89 „Про затвердження порядку обслуговування державного бюджету за видатками).

17.       Виконання Державного бюджету України за видатками (Бюджетний Кодекс України, стаття 51).

18.       Порядок використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями, розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту (постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 848 „Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43).

19.       Бюджетні призначення (Бюджетний Кодекс України, статті 23, 46).

20.       Склад бюджетного законодавства, нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

21.       Порядок складання річних, квартальних та місячних звітів бюджетних установ (накази Держказначейства України поточного року).
 

Голова  ради                                                              С.Пазюк