РЕГЛАМЕНТ ВОЛОЧИСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії районної ради

№ 1-2/2015 від 24.12.2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ  ВОЛОЧИСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Волочиська районна рада (далі  рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міською радами.

Стаття 2. Рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки у відповідних установах.

Стаття 3. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який визначається радою відповідно  до закону про вибори.

Стаття 4. До складу  ради входять 34 депутати. З них від організацій політичних партій:

Партія «Поруч»

Аграрна партіяУкраїни                                                                                                                         

Радикальна Партія Олега Ляшка                                

ВО Батьківщина                  

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

 

-17 депутатів

-8

-3

-3

-3

Стаття 5. Порядок діяльності  ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 6. Регламент роботи  ради є нормативним актом,  який ґрунтується на діючому законодавстві і є обов’язковим для виконання  радою. Він визначає процедурні правила та порядок здійснення діяльності депутатів, ради, її органів та посадових осіб відповідно до законодавчо визначених повноважень. Встановлює порядок проведення першої сесії ради, обрання голови та заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, проведення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради, затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради. У тому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.

Стаття 7. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 8. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 9. Рада та її органи проводять свою роботу відкрито і гласно відповідно до вимог Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», інших законодавчих актів.

На засіданнях районної ради, її органів, можуть бути присутні громадяни – фізичні, юридичні особи, представники об’єднань громадян без статусу юридичної особи за попереднім записом у виконавчому апараті ради, який проводиться не пізніш, ніж за добу до засідання.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації офіційної інформації про діяльність роботи ради та її органів в газеті «Зоря», оприлюднення на офіційному веб-сайті (www.volorada.org.ua) Волочиської районної ради в мережі Інтернет.

Стаття 10. Рада утворює свої органи, якими є постійні і тимчасові контрольні комісії, президія ради, тимчасові групи та комісії ради.

Стаття 11. Діяльність ради здійснюється у відповідності з планом роботи, який затверджується за пропозицією голови ради рішенням ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

План роботи складається на рік і включає в себе зміст діяльності ради та її органів, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації прийнятих рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. План роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій, інших органів ради.

Стаття 12. Робота ради, її діловодство, виступи депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

Стаття 13. Зміни та доповнення до Регламенту розглядаються на сесії ради за поданням депутатів, органів ради.

Стаття 14. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

 

 

РОЗДІЛ  ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ

 

Стаття 15. Повноваження ради визначаються Конституцією України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

Відносини ради з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають в управлінні ради, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності раді.

Стаття 16. З метою забезпечення здійснення радою наданих їй повноважень, рада утворює виконавчий апарат, який за посадою очолює голова ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ. СЕСІЇ РАДИ

 

Стаття 17. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційною формою роботи ради як представницького органу і складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові.

Чергові сесії ради скликаються відповідно до плану роботи ради, у виняткових випадках можуть скликатись позачергові сесії ради.

Пленарні засідання ради починаються о 10-ій і закінчуються не пізніше 17-ої години. Обідня перерва встановлюється з 12-ої до 13-ої години. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. У разі необхідності, за рішенням ради, пленарне засідання може бути продовжене.

Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, фракцій, запрошення посадових осіб тощо. Наступна сесія проводиться після закінчення попередньої.

 

Перша сесія ради

 

Стаття 18. Першу сесію новообраної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визначення повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради.

Обрання голови ради проводиться за процедурою, встановленою статтями 56, 57, 78 регламенту.

Стаття 19. Після обрання голови ради за його пропозицією та під його головуванням утворюється робоча група з числа депутатів для підготовки проекту регламенту, пропозицій щодо порядку денного, продовження роботи першої сесії ради, формування її робочих органів. Після цього пленарне засідання першої сесії ради головуючим закривається або за рішенням ради оголошується перерва в роботі сесії на певний строк.

Стаття 20. Рішення про утворення робочої групи приймається як на сесії ради, так і розпорядженням голови ради з наступним затвердженням радою.

 

Наступні сесії ради

 

Стаття 21. Наступні сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

Сесію ради відкриває, веде і закриває голова ради, а за його відсутності заступник голови ради. У випадках, передбачених статтями 22 та 23 регламенту, за дорученням групи депутатів, з ініціативи яких скликана сесія, її відкриває один із депутатів, який входить до складу групи, а проводить засідання визначений рішенням сесії депутат ради.

Стаття 22. У разі немотивованої відмови голови ради або його неможливості скликати сесію, вона скликається заступником голови ради:

1) якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 23 регламенту.

Стаття 23. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 24. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Стаття 25. У випадках, передбачених статтею 23 цього регламенту, рішення про скликання сесії ради може бути прийняте не менш як одною третиною депутатів від складу ради або постійною комісією ради з власної ініціативи, або за пропозицією голови Волочиської районної державної адміністрації.

Стаття 26. Про скликання сесії ради голова ради або заступник голови ради не пізніш як за 20 днів до сесії ради (першого засідання постійної комісії районної ради) видає розпорядження із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається внести на розгляд ради.

У виняткових випадках, розпорядження про скликання позачергової сесії видається головою ради або заступником голови ради не пізніш як за день до сесії.

Стаття 27. Розпорядження голови ради про скликання сесії ради доводяться до відома депутатів і населення району у строки та порядку, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та відповідно до статті  26 регламенту районної ради шляхом їх оприлюднення на сайті ради і публікації у газеті «Зоря».

 

Підготовка та внесення питань на розгляд ради

 

Стаття 28. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради можуть вноситись постійними комісіями, президією, депутатами, депутатськими групами і фракціями, головою Волочиської районної  державної адміністрації, головою районної ради.

Стаття 29. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради повинні містити: супровідний лист; проект рішення ради з додатками, завізованими відповідною посадовою особою, у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну записку по суті питання і інші необхідні документи; інформацію про доповідачів і співдоповідачів; перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати рішення; аркуш погодження проекту рішення. Ці матеріали подаються до виконавчого апарату ради не пізніше як за 30 днів до початку роботи сесії ради (першого засідання її постійних комісій), крім випадків, передбачених частиною другою статті 26 регламенту ради – за 5 днів.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 30. У разі, якщо пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради внесено з порушенням визначених у цьому регламенті вимог або в цілому чи в окремій частині не відповідають чинному законодавству, голова ради або заступник голови ради повертає їх суб’єкту подання із супровідним листом.

Стаття 31. Порядок денний сесії ради формується головою ради з урахуванням пропозицій, внесених постійними комісіями ради, президією, депутатами, депутатськими групами і фракціями, головою районної державної адміністрації.

Стаття 32. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії ради, проводиться постійними комісіями та президією ради.

Стаття 33. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради і приймається за основу більшістю депутатів від загального складу ради.

Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження, після чого порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів від загального складу ради.

Пропозиції, внесені  безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії ради, включаються до порядку денного лише у тому випадку, якщо вони були попередньо розглянуті відповідними органами ради або їх розгляд на сесії ради не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховується  повідомлення ініціатора пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів документів та можливість надання їх депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, райдержадміністрації тощо.

Пропозиції про зміни та доповнення порядку денного сесії ради, які надійшли після прийняття його в цілому, приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 34. У порядок денний сесії ради першим, як правило, включається питання розгляду депутатських запитів, а останнім – «Різне».

 

Запрошені на сесію ради

 

Стаття 35. На пленарне засідання ради можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

Запрошені особи можуть виступати на сесії ради за умови їх письмового звернення до робочої президії, якщо буде дана на це згода більшістю присутніх депутатів. 

Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії ради, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов'язані дотримуватись порядку і виконувати вимоги головуючого. Хто із запрошених допускає порушення порядку, не реагує на зауваження головуючого, може за рішенням сесії, прийнятим більшістю депутатів від складу ради, видалений із залу.

 

Розгляд питань на сесії ради

 

Стаття 36. Розгляд питань на пленарному засіданні ради складається з доповіді, запитань доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів депутатів та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного слова доповідача та співдоповідачів.

Стаття 37. Для доповідей на пленарних засіданнях ради надається до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

Стаття 38. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у разі:

а) якщо список бажаючих виступити вичерпано;

б) закінчення часу, визначеного для виступів;

в) внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Якщо окремі депутати, які подали заяву на виступ, не виступили та під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення однією третиною депутатів від загального складу ради.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на їх прохання повинні бути включені до протоколу сесії ради.

Виступаючий висловляється в мікрофон, який знаходиться в сесійній залі, оскільки під час проведення пленарного засідання ведеться аудіо запис.

Стаття 39. Письмова заява про надання слова подається секретаріату сесії, який веде облік бажаючих виступити.

Головуючий на пленарному засідані сесії ради також надає слово депутатам у разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово.

На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Депутат у будь-який момент може відмовитися від права на виступ або передати його іншому депутату.

Голова ради, заступник голови ради та голова районної державної адміністрації мають право взяти слово для виступу під час пленарного засідання ради в будь-який час.

Позачергово може також надаватися слово головам постійних комісій або депутатам, уповноваженим відповідними постійними комісіями, керівникам депутатських фракцій або уповноваженим відповідними фракціями для роз’яснення висновків, до яких прийшла постійна комісія з питання, що обговорюється.

Право на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного мають депутатські групи  і фракції.

Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

 

Головуючий на пленарному засіданні  ради

 

Стаття 40. Головуючий на пленарному засіданні ради:

  • забезпечує дотримання регламенту ради всіма присутніми на засіданні;
  • відкриває, веде та закриває пленарне засідання, оголошує перерви в  пленарних засіданнях ради;
  • вносить на обговорення запропоновані проекти рішень;
  • організовує розгляд питань;
  • оголошує списки осіб, які записалися для виступу, інформації, запитання, а також запити депутатів;
  • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
  • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
  • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
  • робить офіційні та інші повідомлення;
  • здійснює інші повноваження відповідно до регламенту.

Під час виконання своїх обов'язків головуючий не повинен коментувати виступи, висловлювати своє ставлення до внесених пропозицій.

Головуючий може звернутись до виступаючого з проханням щодо уточнення висловлених ним пропозицій.

Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує регламент або депутатську етику. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий ставить на голосування пропозицію про позбавлення виступаючого слова. Рада приймає відповідне рішення з цього приводу більшістю депутатів від загального складу ради.

Головуючий вживає також інших заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні ради.

 

Робоча президія пленарного засідання ради

 

Стаття 41. Робоча президія пленарного засідання ради складається з голови ради, заступника голови ради, голови районної державної адміністрації, народного депутата України та депутатів обласної ради.

Робоча президія пленарного засідання ради сприяє головуючому в організації проведення роботи пленарного засідання ради.

 

Реєстрація депутатів

 

Стаття 42. Функції секретаріату здійснюються за рішенням ради виконавчим апаратом ради.

Секретаріат контролює реєстрацію депутатів і запрошених перед початком роботи сесії і далі у разі потреби; реєструє подання з проханням про виступ в порядку їх надходження, формує списки депутатів та запрошених, які бажають виступити, і передає їх головуючому на сесії; реєструє проекти документів, заяви, повідомлення, пропозиції та прохання депутатів, постійних комісій, які надійшли в ході засідання, та розповсюджує їх як офіційні документи сесії, веде облік виступаючих на сесії; контролює  роботу технічних засобів для запису виступів на електромагнітні носії.

Дані реєстрації є підставою для відкриття пленарного засідання сесії ради.

Головуючий інформує раду про кількість присутніх на пленарному засіданні депутатів та кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

Дані реєстрації, а саме явка депутатів на пленарних засіданнях, щороку опубліковуються у засобах масової інформації.

 

Лічильна комісія

 

Стаття 43. Лічильна комісія утворюється на період роботи ради з числа  її депутатів за пропозицією голови ради у кількості 5 осіб з урахуванням пропорційного представництва в ній депутатських фракцій та позафракційних депутатів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови комісії, секретаря, про що складає протокол, який доводиться до відома депутатів.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь її члени, кандидатури яких висунуті до складу органів ради та на посади голови і заступників голови ради, які обираються. На цей час їх повноваження як членів лічильної комісії зупиняються.

Члени лічильної комісії можуть входити до складу постійних комісій ради.

За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами лічильної комісії, повноваження яких не зупинені. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії від її складу.

 

РОЗДІЛ ІV. РІШЕННЯ РАДИ

 

Стаття 44. Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні, регуляторні та інші акти у формі рішень.

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Районна рада здійснює повноваження у сфері регуляторної діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Повноваження щодо здійснення регуляторної діяльності покладаються на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (далі – відповідальна постійна комісія).

Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження. 

Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу готується на підставі методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, і підписується розробником даного проекту регуляторного акту. 

Кожен проект регуляторного акту оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об`єднань.

Про оприлюднення проекту регуляторного акту та його аналізу у ПП «Редакція газети «Зоря» публікується повідомлення, яке повинно містити:

- інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту (у ПП «Редакція газети «Зоря» та/або на веб-сторінці районної ради);

- поштову та електронну адресу розробника проекту, до якого надсилаються зауваження та пропозиції;

- інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, а також спосіб надання фізичними і юридичними особами зауважень та пропозицій.

Проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом оприлюднюється у ПП «Редакція газети «Зоря» та/або у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється розробником проекту і не може бути меншим ніж 1 місяць та більшим ніж 3 місяці.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу підлягають обов`язковому розгляду розробником регуляторного акту. За результатами цього розгляду розробник повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх відхиляє, про що повідомляє ініціатора. 

 Кожен проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом, що внесений на розгляд районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Порядок та строки підготовки висновків щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту здійснюється у відповідності до положень цього регламенту щодо надання постійними комісіями висновків з питань, які належать до їх відання.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту в районній раді (далі – головна постійна комісія). 

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

Регуляторні акти офіційно оприлюднюються у ПП «Редакція газети «Зоря» та/або на веб-сторінці районної ради не пізніше як у 10-денний строк після їх прийняття.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, здійснюється районною державною адміністрацією.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту не пізніше наступного робочого дня з моменту оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії районної ради. 

У разі наявності підстав, передбачених статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» районна рада може прийняти рішення про зупинення дії регуляторного акту про скасування чи необхідність залишення цього регуляторного акту без змін.

Стаття 45. Рішення ради є обов’язковими до виконання підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на території Волочиського району.

Рішенням ради нормативно-правового характеру є рішення, прийняте радою в межах її компетенції, яке встановлює, змінює чи скасовує норми права, має загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 46. Іншими актами ради, що приймаються у формі рішень є:

- рішення ненормативного характеру – рішення ради, які породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані;

- доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження до вчинення певних дій;

- звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до вчинення певних дій та ініціатив;

- заяви – рішення ради, що містять в собі виявлення позиції ради                    з певних питань;

- процедурні рішення – рішення ради, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні і не потребують попереднього розгляду в постійних комісіях ради та обговорення.

Стаття 47. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом.

Стаття 48. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім рішень які приймаються таємним голосуванням.

При голосуванні кожний депутат має один голос та голосує персонально.

Стаття 49. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 50. Після оголошення головуючим на засіданні ради про початок голосування, ніхто не має права його переривати і до оголошення результатів слово нікому не надається.

Стаття 51. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх і, якщо немає зауважень до змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо, в порядку їх надходження.

У разі відсутності зауважень та пропозицій до проекту рішення при його розгляді постійними комісіями і президією ради, головуючий пропонує голосувати одразу за такий проект як за рішення ради.

Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

Стаття 52. При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного пленарного засідання ради, головуючий ставить на голосування кожний з них, в порядку черговості надходження. Розгляду підлягає проект, який отримав більшість голосів депутатів.  

Стаття 53. Кожному рішенню ради присвоюється номер, який складається із порядкового номеру, номеру пленарного засідання ради у скликанні та календарного року (наприклад 10-2/2015).

Стаття 54. Підписані рішення ради тиражуються виконавчим апаратом ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям,  яких вони стосуються.

Стаття 55. Засідання ради протоколюються. Складання протоколу здійснює виконавчий апарат ради.

У протоколі сесії ради зазначаються:

- дата, час, місце проведення засідання та номер скликання сесії;

- кількість депутатів, присутніх на засіданні;

- питання порядку денного, винесені на розгляд;

- прізвища та ініціали головуючого на засіданні, виступаючих і приналежність депутатів до груп та фракцій;

- всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

- повні результати голосування і прийняті рішення.

В ході засідання сесії ради ведеться повний аудіо запис, який зберігається у виконавчому апараті ради до наступної сесії.

Протокол сесії та аудіо запис є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень радою.

Протокол сесії підписується головою ради або головуючим на засіданні і зберігається у виконавчому апараті ради.

Виконавчий апарат ради після кожного пленарного засідання формує матеріали сесії, які включають:

- протокол засідання;

- аудіо запис засідання;

- відомості про реєстрацію депутатів;

- проекти документів, які розглядалися на сесії;

- висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні   питань;

- тексти виступів депутатів, які не було проголошено;

- запити депутатів;

- матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв’язку з розглядом питань.

 

Таємне голосування

 

Стаття 56. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

- обрання голови, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

- прийняття рішення про недовіру голові Волочиської районної державної адміністрації;

- внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови Волочиської районної державної адміністрації

Стаття 57. Таємне голосування проводиться за такою процедурою.

Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на сесії депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Бюлетені підписуються членами лічильної комісії.

Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів.

Депутати за алфавітним списком на запрошення лічильної комісії, після пред’явлення тимчасового посвідчення, разом з документом, який посвідчує особу, отримують виборчий бюлетень, про що розписуються у списку. Бюлетені видаються членами лічильної комісії у сесійній залі на столі президії. За столом встановлюється кабіна для голосування, на столі – урна. В залі присутні лише депутати районної ради та представники акредитованих засобів масової інформації

Голосування проводиться у відведеному місці кожним депутатом особисто.

Кожному депутату видається бюлетень без будь-яких позначок і поміток, про що депутат ставить свій підпис.

Кожний депутат робить лише одну позначку «+» (плюс) або іншу у квадраті напроти прізвища кандидатури, за яку він голосує.

Кожний депутат при опусканні бюлетеня  в урну, складає його вдвоє текстом всередину. 

Бюлетені, у яких буде підтримано дві і більше канди­датури на одну посаду, вважаються недійсними.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та бюле­тені без відтиску печатки, а також бюлетені, які містять позначки, проставлені не у квадраті напроти прізвища кандидата.

Кожний бюлетень, який викликає сумнів, розглядається лічильною комісією та приймається рішення на предмет визнання його дійсним чи недійсним. 

Прізвища додатково вписані до бюлетеня при підрахунку голосів не враховуються.

Бюлетень, у якому проти жодного прізвища не зроблено позначки, вважається недійсним.

Бюлетені виготовляються та видаються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів, які  зареєстровані   та присутні на пленарному засіданні відповідно до офіційно отриманого та завіреного списку.

Урна перевіряється та опечатується шляхом нанесення підписів  усіх членів лічильної комісії і встановлення печатки районної ради, відкриття урни проводиться головою лічильної комісії в присутності всіх членів лічильної комісії в сесійній залі.

Якщо бюлетенів у скриньці для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

У разі встановлення лічильною комісією порушень порядку голосування, рада приймає рішення про переголосування більшістю голосів від загального складу ради.

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого  з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

За доповіддю голови лічильної комісії (або визначеного нею доповідача - члена лічильної комісії) про підсумки таємного голосування, головуючий на пленарному засіданні оголошує рішення ради, яке заноситься до протоколу пленарного засідання.

Контроль сторонніми особами за волевиявленням депутата забороняється.

 

РОЗДІЛ  V.  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СЕСІЙ

Стаття 58. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням  своїх рішень, контроль у частині делегованих районній державні адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на відповідні постійні комісії, рішенням ради.  Ці рішення не пізніше 7-денного терміну після закриття сесії ради передаються до відповідних постійних комісій.

Голова постійної комісії дає письмові доручення по здійсненню контролю членам комісії з встановленням термінів виконання.

Комісія заслуховує хід виконання доручень голови комісії та готує на наступну сесію інформацію про хід виконання рішення та проект рішення.

При знятті рішення з контролю заслуховується звіт голови комісії про виконання рішення та співдоповідь того, хто вносив дане питання на сесію.

 

РОЗДІЛ VІ. ДЕПУТАТИ, ГОЛОВА, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ, ОРГАНИ ТА ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

 

Депутати ради

 

Стаття 59. Статус, засади діяльності та права депутатів ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, регламентом ради.

Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради, а набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до закону України про вибори та наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

Ніхто не може обмежити повноваження депутата ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

Стаття 60. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.

Стаття 61. Повноваження депутата припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Повноваження депутата, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів пленарному засіданні ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

Депутату видаються посвідчення і нагрудний знак депутата.

Депутати ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Рада, її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень тощо.

Стаття 62. Депутат ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

Перехід депутата з однієї постійної комісії ради до іншої здійснюється  за рішенням ради на підставі особистої заяви депутата та рішення фракції, до якої він входить.

3) виконувати доручення ради, її органів чи голови ради, інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 63. Депутат ради, крім голови ради та заступника голови ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат ради за її дорученням або дорученням постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Стаття 64. Депутат ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні ради, депутат повідомляє про це голову ради або заступника голови ради.

Стаття 65. Рада має право заслуховувати звіти депутатів про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях, періодично інформує депутатів ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

Стаття 66. Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Депутат ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

5) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

6) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

7) порушувати питання про розпуск органів, утворених радою;

8) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

10) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

11) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

12) ознайомлюватися з протоколами пленарних засідань сесій ради та її органів, розпорядженнями голови, іншими службовими документами;

13) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

14) об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради, або бути позафракційним.

Депутат ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

Стаття 67. У виборчому окрузі депутат ради має право:

1) офіційно представляти виборців та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

2) порушувати перед місцевими органами виконавчої влади, відповідними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

3) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради;

4) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом 1 цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

Стаття 68. При здійсненні депутатських повноважень депутат ради має також право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, з питань депутатської діяльності;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

 

Депутатські запитання, звернення, запити,

пропозиції та зауваження депутатів

 

Стаття 69. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 70. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Волочиського району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Волочиського району, до яких звернувся депутат ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 71. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові ради, який вніс запит,  і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць  з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 72. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також раду.

Рада та її органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

 

Депутатська етика

 

Стаття 73. Депутат ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

7) при проведенні пленарних засідань ради та засідань постійних чи тимчасових контрольних комісій депутат зобов’язаний відключити персональні засоби мобільного зв’язку.

 

 

 

Депутатські групи

 

Стаття 74. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчому окрузі депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують або за іншими ознаками.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.

Стаття 75. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів ради.

Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

Організація діяльності депутатських груп визначається радою.

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою трьох депутатів;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Депутатські фракції

Стаття 76. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами районної ради.

Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Технічне забезпечення діяльності депутатських фракцій покладається на виконавчий апарат ради.

 

Права депутатських груп, фракцій

Стаття 77. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;  

6) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Помічники-консультанти депутата ради

Стаття 78. Депутат ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Волочиської районної ради, яке затверджується радою.

 

Голова ради

Стаття 79. Голова ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

Кандидатури на посаду голови ради висуваються відкрито на сесії.

Депутат може висунути для обрання і свою кандидатуру.

З усіх висунутих кандидатур, що дали згоду балотуватись, проводиться обговорення. Самовідвід приймається радою без голосування.

Кожному з кандидатів на посаду голови ради надається можливість до голосування виступити на засіданні зі своєю програмою.

В процесі обговорення кандидатур депутат може задавати у письмовій та усній формах запитання кандидату, висловлювати свою точку зору по виголошеній ним програмі, агітувати «за» чи «проти» висунутої кандидатури.

На обговорення кожної кандидатури відводиться до години сесійного часу, для виступу кандидата – до 15 хвилин. При необхідності за рішенням сесії час обговорення може змінюватись.

Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі, якщо на посаду голови ради висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібних для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо при виборах жоден з двох кандидатів не отримав більше половини голосів від загальної кількості депутатів, відбуваються повторні вибори. При цьому можуть висуватися як нові, так і попередні кандидатури.

Про обрання голови ради сесія приймає відповідне рішення.

Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосували не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесене на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності  з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

Голова ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень та навчання депутатів;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії ради;

9) призначає і звільняє керівників які перебувають в управлінні ради, по закінченню контракту за погодженням відповідної постійної комісії з наступним затвердженням на сесії ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує  гласність у роботі ради та її органів;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також                  у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) бере участь (за згодою) в роботі засідань, нарад, в інших заходах, що проводяться Волочиською районною державною адміністрацією і знаходиться в президії поруч з головою райдержадміністрації;

17) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження ради та її органів;

18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом ради, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;

19) вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Заступник голови ради

Стаття 80. Рада обирає заступника голови ради.

Заступник голови ради обираються радою в межах строку її повноважень з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення повноважень депутата ради, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Пропозиції щодо кандидатури для обрання заступника голови ради вносить голова районної ради.

Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата  за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або головою ради.

Повноваження заступника голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності діяльності   з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються, а особа звільняється з посади заступника голови ради з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

У випадках, передбачених частиною третьою та четвертою цієї статті, заступник голови ради  звільняються з посади з дня припинення його повноважень.

Заступник   голови  ради  здійснює  повноваження  голови ради за  відсутності  голови  ради  на  підставі  його розпорядження,  а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

Заступник голови ради працює у раді на постійній основі та не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької,  наукової  та  творчої  у  позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Постійні комісії ради

Стаття 81. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Постійні комісії є органами ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.

Чисельний склад постійних комісій визначається радою.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, ліквідовані або реорганізовані раніше створені, змінений їх кількісний склад.

Голова комісії обирається радою за поданням голови ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою.

Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рекомендацій та висновків комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії.

На засідання комісії можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

Засідання постійних комісій ведуться відкрито.

Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається

- дата і місце проведення засідання;

- прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

- результати голосування з питань порядку денного;

- прийняті рекомендації, висновки.

В ході засідання постійної комісії ведеться повний аудіо запис, який зберігається у виконавчому апараті ради до наступного засідання постійної комісії.

Протокол та аудіо запис є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішень постійною комісією.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Робота комісії планується на рік. План роботи затверджується на засіданні комісії. У ньому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання.

У плани роботи включаються питання організації виконання рішень ради, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань, віднесених до компетенції комісії.

Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням спеціалістів, представників громадськості, вчених.

За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями  постійних комісій. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат ради.

Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 82. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються за пропозицією голови ради з числа її депутатів, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм,  визначених регламентом для постійних комісій ради, за виключеннями, передбаченими цією статтею.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з їх роботою в комісії.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Тимчасові групи та комісії ради

Стаття 83. Для розгляду окремо визначених питань рішенням ради або розпорядженням голови із числа депутатів можуть утворюватись тимчасові групи або комісії, порядок, організація роботи та функціональна спрямованість яких визначаються рішенням ради або розпорядженням голови.

Президія ради

Стаття 84. Рада може утворити президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

До складу президії ради входять: голова ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

Положення про президію затверджується радою.

 

Виконавчий апарат ради

Стаття 85. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та законами України.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура  і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням   її голови.

Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.

Виконавчий апарат ради здійснює свою роботу на підставі Положення про виконавчий апарат, який затверджується розпорядженням голови ради.

 

РОЗДІЛ VІІ. АКРЕДИТАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Стаття 86. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється шляхом реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до ради або за заявою журналіста чи технічного працівника з пред'явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації професійного об'єднання журналістів.

Питання про акредитацію вноситься до порядку денного чергової сесії ради у встановленому порядку. Про акредитацію або припинення акредитації рада приймає рішення.

Акредитація журналіста або технічного працівника засобу масової інформації може бути припинена за рішенням сесії ради у випадку перевищення журналістом своїх прав і невиконання обов'язків, передбачених діючим законодавством України. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналісту і надсилається до засобу масової інформації, в якому він працює. Журналіст, технічний працівник, редакція засобу масової інформації, який вони представляють, можуть оскаржити це рішення в судовому порядку.

Допуск акредитованих журналістів та технічних працівників до сесійної зали відбувається на підставі виданих їм виконавчим апаратом ради перепусток.

Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється відповідно до затвердженого радою Положення.