Робоча зустріч з посадовими особами сільських рад.

     Заступник голови районної ради С.Пазюк провів  робочу зустріч  з посадовими особами  Поповецької, Полянської, Павликовецької сільських  рад. Перед нарадою відбулася  перевірка документації місцевих рад  керуючою справами районної ради О.Трачук, начальником загального відділу районної ради І.Степанюк, начальником юридичного відділу районної ради Т.Король.

     На зустрічі обговорили питання про життєдіяльність закладів соціальної сфери у зимовий період, робота із зверненнями громадян, наповнення веб-сторінок місцевих рад інформацією та виконання інших доручень.

    Секретарям сільських рад надані рекомендації щодо організаційного забезпечення роботи постійних комісій, надані роз’яснення щодо порядку оформлення протоколів і рішень сільської ради та її виконавчого комітету, протоколів, висновків та рекомендацій постійних комісій сільської ради, розпоряджень сільського голови, оформлення трудових книжок і ведення особових справ працівників сільських рад. Звернуто увагу на організації контролю та діловодства за зверненнями громадян. Також надані рекомендації стосовно підготовки проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету.

    Робота по наданню методичної, практичної, юридичної допомоги місцевим радам району по веденню діловодства буде продовжена й надалі.