Надання методично - практичної допомоги сільським радам Волочиського району.

   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», начальником юридичного відділу районної ради Т.О.Король минулого тижня здійснено перевірку місцевих рад та  надана методично-практична допомога Сарнівській, Завалійській, Соломнянській  сільським радам з діловодних питань з виїздом на місце.

   Посадовим особам сільських рад надані необхідні методичні, консультативні рекомендації та роз’яснення щодо питань організаційної роботи, дотримання вимог регламенту, роботи органів утворених радою, дотримання чинного законодавства з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

   Секретарям сільських рад надані рекомендації щодо організаційного забезпечення роботи постійних комісій, надані роз’яснення щодо порядку оформлення протоколів і рішень сільської ради та її виконавчого комітету, протоколів, висновків та рекомендацій постійних комісій сільської ради, розпоряджень сільського голови, оформлення трудових книжок і ведення особових справ працівників сільських рад.

    Звернуто увагу на організації контролю та діловодства за зверненнями громадян

   Також надані рекомендації стосовно підготовки проектів рішень сільської ради та виконавчого комітету.

   За підсумками проведеної роботи членами робочої групи за участю сільських голів та секретарів сільських рад були підведені підсумки.

   Така робота з надання методичної та практичної допомоги сільським радам буде продовжена й надалі.