Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від "30" червня 2011 року № 26

м.Волочиськ


Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

в районній раді

 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
Затвердити порядок реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом у Волочиській районній раді (додаток 1) та форму запиту на інформацію (додаток 2).
Визначити загальний відділ виконавчого апарату районної ради спеціальним структурним підрозділом, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію що надходять до Волочиської районної ради, її виконавчого апарату а також надає консультації при оформленні таких запитів.
Начальнику загального відділу районної ради Степанюк І.А.:

•3.1. невідкладно вжити заходів щодо забезпечення у виконавчому апарату районної ради у встановленому порядку доступ до публічної інформації, зокрема:

•- запровадити та вести облік запитів на інформацію;

•- створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов‘язково реєстрацію в цій системі таких документів, та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті районної ради інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію;

•- надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об‘єктивність наданої інформації.

•3.2. забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради.

•3.3. забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих видання, на веб-сайті районної ради інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Керуючому справами районної ради Трачук О.П.:

•- визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнаннями таких місць відповідною оргтехнікою;

•- створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянам з обмеженими фізичними можливостями.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Пазюка С.М.

 

 

Голова ради                                             Л.Шиманський